Kantovská etika - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Access content directly
Book Sections Year : 2019

Kantovská etika

Kantian ethics and its manifestation in the current law

Abstract

Kapitola, jež je součástí knihy Právní etika vypracované kolektivem autorů pod vedením doc. Tomáše Sobka, se věnuje pojmu kantovské etiky a tomu, jak se kantovská etika projevuje v současném právním řádu. Ačkoliv bývá trestní právo považováno za jednu z hlavních oblastí spojených s kantovskou etikou, mým závěrem je přesný opak – moderní trestní právo je mnohem více spojeno s utilitaristickou etikou. Kantovská etika má naproti tomu silné projevy v oblasti věcných práv a osobnostních práv (společně s právem na lidskou důstojnost).
The chapter, which is a part of the book Legal Ethics written by authors under supervision of the professor Tomáš Sobek, is dealing with the term kantian ethics and with the question of presence of legal norms in the current law which are explainable solely by kantian ethics (because competing ethics do not provide reasonable justification). Despite criminal law being considered as one of the main domains of kantian ethics, my findings show just the opposite - modern criminal law is much for influenced by the ulititarian ethics. Kantian ethics, on the other hand, has much stronger influence in the field of property rights and rights of a person (especially while connected to the right of human dignity).

Domains

Law
No file

Dates and versions

hal-03917275 , version 1 (01-01-2023)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03917275 , version 1

Cite

John Altair Gealfow. Kantovská etika. Sobek et al. Právní etika, In press. ⟨hal-03917275⟩
5 View
2 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More