Νίκος Α. Νικολάου: ένας τοξότης στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων - Mètis. Anthropologie des mondes grecs et romains Access content directly
Journal Articles Mètis - Anthropologie des mondes grecs anciens Year : 2020

Νίκος Α. Νικολάου: ένας τοξότης στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων

No file

Dates and versions

hal-03702045 , version 1 (22-06-2022)

Identifiers

Cite

Ariadni Gartziou-Tatti. Νίκος Α. Νικολάου: ένας τοξότης στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Mètis - Anthropologie des mondes grecs anciens, 2020, N.S.18, pp.11-15. ⟨10.4000/books.editionsehess.29787⟩. ⟨hal-03702045⟩

Collections

REVUEMETIS
20 View
0 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More